Een multifunctioneel dak voor het provinciehuis Zuid-Holland

Een belangrijke prioriteit van de provincie Zuid-Holland is het klimaatneutraal en -adaptief maken van haar gebouwen. Een bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Het nieuwe, slimme groene dak van het provinciehuis mag ronduit uniek worden genoemd.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu trapte de pilot ‘slim groen dak’ af. Het groene dak op het Provinciehuis kan water opvangen, het water bewaren en naar plek...

Lees meer

Hoog, stedelijk èn groen wonen?

Ja, dat kan in Amsterdam, in Sloterdijk-Centrum! Deze versteende wijk krijgt een ‘natuurlijke wending’ en wordt getransformeerd tot een stoer stedelijk gebied waar het plezierig wonen, werken en recreëren is. Het Orlyplein is inmiddels omgetoverd tot een groene oase. Maar er zijn meer projecten. Eén ervan is ‘Amsterdam Vertical’. Het bestaat hoofdzakelijk uit twee groene torens waarin 144 woningen worden gerealiseerd. Het is een fraa...

Lees meer

Tilburgse wijk Rosmolen van grijs naar groen

Een ‘arbeiderswijk’ omtoveren tot een eigentijdse, geriefelijke woonomgeving? Een plek waar veel groen en ruimte is om te bewegen en te spelen? Dat gebeurt in Tilburg!

In Rosmolen heeft de gemeente één van de grootste herontwikkelingsprojecten ooit uitgevoerd. Er zijn 240 woningen gesloopt. Er kwamen 107 nieuwe sociale huurwoningen, 10 gerenoveerde woningen en 42 koopwoningen voor in de plaats. Door de ingrepen is een steenwoestij...

Lees meer

Klimaatadaptatie, groen wonen en cultureel erfgoed!

In Hoorn start dit voorjaar de transformatie van het Missiehuis. Het gemeentelijk monument en het omliggende terrein worden omgetoverd tot een woonpark met 132 woningen. De landgoedachtige setting van het monumentale pand en het bouwontwerp worden vervlochten. Bij de inrichting wordt bewust omgegaan met de toepassing van groen. Doel is om de nieuwe wijk klimaatbestendig te maken, voorwaarden te scheppen voor biodiversiteit en een omgeving te c...

Lees meer

Hoe een oude gevangenis aan een nieuw, groen leven begint…  

In 2016 is de Amsterdamse Bijlmerbajes gesloten. Intensief is nagedacht over een nieuwe bestemming, voorstellen werden ingebracht in een bijzondere competitie. Het project ‘Bajes Kwartier’ kwam als winnaar uit de bus en op 1 maart 2018 heeft het Rijk de verouderde gevangenis overgedragen aan de initiatiefnemers. ‘Bajes Kwartier’ is een origineel en duurzaam project waarin het voormalig gevangenisterrein wordt omgetoverd in een gezonde ...

Lees meer

Wonderwoods: de groenste torens van Utrecht!

Tussen nu en 2025 groeit het aantal inwoners van Utrecht toe tot 400.000. Deze groei stelt de gemeente Utrecht voor een grote uitdaging. Hoe kunnen we voldoende woningen bouwen en tegelijk de leefbaarheid in de stad behouden? Het project Wonderwoods is een deel van het antwoord. Wonderwoods combineert wonen, werken en groen. In twee grote torens - één van 90 en één van 70 meter – worden 300 huur-en koopwoningen gebouwd. Het worden zonder...

Lees meer