skip to Main Content
Hoog, stedelijk èn groen wonen?

Hoog, stedelijk èn groen wonen?

image
27.6.2019

Ja, dat kan in Amsterdam, in Sloterdijk-Centrum! Deze versteende wijk krijgt een ‘natuurlijke wending’ en wordt getransformeerd tot een stoer stedelijk gebied waar het plezierig wonen, werken en recreëren is. Het Orlyplein is inmiddels omgetoverd tot een groene oase. Maar er zijn meer projecten. Eén ervan is ‘Amsterdam Vertical’. Het bestaat hoofdzakelijk uit twee groene torens waarin 144 woningen worden gerealiseerd. Het is een fraai voorbeeld van groen bouwen. De ontwerpers kozen voor daktuinen, groene gevels, muurbeplanting en nestkasten in de gevels. De torens zijn een flinke bijdrage aan het vergroten van biodiversiteit. De vergroening biedt onder meer vogels en insecten woon- en nestgelegenheid. En dat vlak bij het centrum van Amsterdam. Maar niet alleen groen krijgt aandacht. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor de architecten. De gebouwen zijn energiezuinig, regenwater wordt opgevangen en gebruikt en bij de bouw worden veel natuurlijke materialen toegepast.

Het ‘Green Design’ van de Amsterdam Vertical torens is natuurrijk. De daktuinen zijn verspreid over de woonlagen, zowel de laag-en middenbouw, als de hoge toren is voorzien van groen. Een mix van (klim)heesters, vaste planten, grassen, varens en bloemen zorgt voor een groen uitzicht voor het gehele jaar. Uniek is de ruimte die het ontwerp biedt aan dieren in het Brettenlandschap. Zo worden spleten en holen gecreëerd voor gierzwaluwen en vleermuizen. Ook de kleinere vogels, vlinders en bijen vinden schuilplaatsen in de aangebrachte kieren en gaten. In het hoogste deel van de toren is nestgelegenheid gemaakt voor het snelste dier van Nederland, de slechtvalk.

Om terug te komen op het duurzame karakter van de torens… Door de daktuinen en groene gevels warmt het gebouw minder snel op, waardoor aanvullende verkoeling in hete zomers minder noodzakelijk is. Daarnaast voorziet het gebouw in eigen warmte-/ koudeopslag, windturbines en zonnepanelen. Deze combinaties zijn mogelijk, omdat er gewerkt wordt met een innovatief installatieconcept. Hierdoor ligt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) op minder dan 0,15 wat bijzonder is voor dergelijke hoge gebouwen met weinig dakoppervlak. Het EPC is een eis voor de energiezuinigheid van nieuwe woningen, vanaf 1 januari 2020 worden deze vervangen door de BENG: Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming welke in de zomer werkt als vloerkoeling. De warmte van het water dat door de vloeren stroomt wordt opgeslagen in de bodem voor de verwarming in de winter. Het relatief koude water dat in de zomer in de bodem zit draagt bij aan het vloerkoelingsysteem.
Daarnaast wordt het regenwater hergebruikt. Dit water wordt opgevangen in de bufferzone op de hoogste daken en onder de groendaken. Vervolgens wordt hetzelfde water gebruikt om de planten en het groen van het gebouw te voorzien van water.

De torens bieden een brede keuze aan kleinschalig en grootschalig wonen. In totaal worden de 144 woningen opgeleverd langs drie woningtypes: appartementen, maisonnette, en tuinloft. ‘Let’s go Vertical’ en ‘Wonen in een verticale tuin!’, zo prijst de projectontwikkelaar de woningen aan. Een tweede keus is het formaat. Het zijn er zes. De diversiteit aan woningen van Amsterdam Vertical trekt de aandacht van bewoners met uiteenlopende achtergrond. Hiermee beogen de ontwerpers bij te dragen aan een gevarieerde, onderscheidende woonomgeving!

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren