skip to Main Content
Tilburgse wijk Rosmolen van grijs naar groen

Tilburgse wijk Rosmolen van grijs naar groen

image
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
23.5.2019

Een ‘arbeiderswijk’ omtoveren tot een eigentijdse, geriefelijke woonomgeving? Een plek waar veel groen en ruimte is om te bewegen en te spelen? Dat gebeurt in Tilburg!

In Rosmolen heeft de gemeente één van de grootste herontwikkelingsprojecten ooit uitgevoerd. Er zijn 240 woningen gesloopt. Er kwamen 107 nieuwe sociale huurwoningen, 10 gerenoveerde woningen en 42 koopwoningen voor in de plaats. Door de ingrepen is een steenwoestijn veranderd in een groene wijk. Het geheim? Voeg grote en brede groene stroken toe!

Vernieuwend is de manier waarop tegen vergroening wordt aangekeken. Natuurlijk heeft het de bekende voordelen: gezonde speelruimte, het afvangen van fijn stof, meer schaduw, de bestrijding van hittestress enz. Maar daarnaast legde de gemeente veel accent op het sociale aspect. Belangrijk trefwoord is dan ook ‘ontmoeting’. Groen wordt gezien als een waardevol instrument om de betrokkenheid op elkaar, de gezelligheid en de onderlinge contacten in de wijk te vergroten. Extra aandacht is gegeven aan de keuze van het groen. Hoeveel onderhoud nodig is speelt daarbij een belangrijke rol. Het gaat Tilburg om de langere termijn, niet enkel om ‘het plaatje’ bij oplevering.

De oorspronkelijke woonwijk bestond uit smalle straten en kleine woningen. Er was weinig groen en nauwelijks ruimte voor kinderen om te spelen. De gemeente Tilburg was ambitieus. Rosmolen moest een unieke woonwijk worden, een wijk waarin mensen niet langs elkaar heen leven, maar elkaar kunnen ontmoeten. Door minder woningen in het plan op te nemen dan er stonden, is er ruimte vrijgekomen voor de aanleg van brede groenstroken. Ze zijn aangelegd in vier straten van de wijk. Elke strook heeft een eigen karakter en functie. Thema’s bij de keus van de beplanting waren tastbaarheid, zichtbaarheid, proeven en geur. Ofwel een brede inzet van groen. Tijdens een wandeling worden door de uiteenlopende planten, struiken en bloemen telkens andere zintuigen geprikkeld. Om contact te stimuleren worden er in de groenstroken ‘groene ontmoetingspaden’ aangelegd. Bij het ontwerp stond centraal dat bewoners zich uitgenodigd voelen om meer naar buiten te gaan. Om te wandelen, elkaar te ontmoeten en – voor de jongeren – lekker buiten te spelen. En dat in een omgeving dat vanaf het begin van de aanleg op de langere termijn er mooi beplant uitziet met planten, heesters en bomen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren