skip to Main Content
Klimaatadaptatie, groen wonen en cultureel erfgoed!

Klimaatadaptatie, groen wonen en cultureel erfgoed!

image
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
23.5.2019

In Hoorn start dit voorjaar de transformatie van het Missiehuis. Het gemeentelijk monument en het omliggende terrein worden omgetoverd tot een woonpark met 132 woningen. De landgoedachtige setting van het monumentale pand en het bouwontwerp worden vervlochten. Bij de inrichting wordt bewust omgegaan met de toepassing van groen. Doel is om de nieuwe wijk klimaatbestendig te maken, voorwaarden te scheppen voor biodiversiteit en een omgeving te creëren waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Het Missiehuis is afkomstig uit het begin van de 20e eeuw. Het was een seminarie waar jonge missionarissen werden opgeleid door de paters van Mill Hill. De prachtige voortuin wordt in het nieuwe ontwerp zoveel mogelijk in ere hersteld. De voortuin wordt ook een belangrijke ontmoetingsplek voor de bewoners.

‘Groen wonen’ is het thema van de herontwikkeling van het Missiehuis. De bestaande landgoedachtige omgeving is van grote en groene meerwaarde. De kwaliteit van het aanwezige groen is in kaart gebracht en waar nodig wordt die versterkt. Deze aandacht voor groen en de doordachte, groene toevoegingen garanderen dat de woonomgeving vitaal blijft. Ook wordt een deel van de parkeerplaatsen onder de grond gebouwd. Nieuwe beplanting wordt gekozen op basis van de bijdrage die zij levert aan de ecologie en biodiversiteit. Ook speelt het uitgangspunt ‘het juiste groen op de juiste plaats’ een grote rol bij de waterberging en temperatuurbeheersing. Waterberging is belangrijk voor de woningbouwlocatie omdat de omgeving nogal vochtig is. De vijver wordt uitgebreid en verrijkt met oevervegetatie. Het wandelpand van de oude rondgang wordt opgehoogd en er bovenop worden nieuwe lindes aangeplant. Hierdoor wordt de oorspronkelijke lindelaan en rondgang door de tuin hersteld. De waterbergende zone accentueert het cultuurhistorische pad. Klimaatadaptatie en groen erfgoed gaan hand in hand.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren