skip to Main Content
Een multifunctioneel dak voor het provinciehuis Zuid-Holland

Een multifunctioneel dak voor het provinciehuis Zuid-Holland

image
27.6.2019

Een belangrijke prioriteit van de provincie Zuid-Holland is het klimaatneutraal en -adaptief maken van haar gebouwen. Een bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Het nieuwe, slimme groene dak van het provinciehuis mag ronduit uniek worden genoemd.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu trapte de pilot ‘slim groen dak’ af. Het groene dak op het Provinciehuis kan water opvangen, het water bewaren en naar plekken leiden waar water nodig is. Het wordt ook wel het Polderdak genoemd.

Wat het Polderdak uniek maakt is de waterberging. De eerste laag over de totale oppervlakte van het dak is een buffer, een laag waarin water wordt opgeslagen. Het dak wordt ‘bestuurd’ door een ‘vasthoud’-controle die met behulp van sensoren het waterniveau regelt. Via een online dashboard, heeft men inzicht in de ‘prestaties’ van het dak.

Groene daken krijgen een steeds belangrijker rol bij het klimaatbestendig maken van de steden. De steeds heviger regenbuien en hittestress maken waterberging en verkoeling een opgave voor de leefbaarheid. Door meer groene daken aan te leggen wordt een stad koeler en waterbestendiger. Daarnaast genereert een groen dak energie. Op gewone daken kan door de zon de temperatuur oplopen tot wel 50 graden. Groene daken blijven koeler, o.a. door verdamping van vocht. Voor erop aangebrachte zonnepanelen betekent dat een hogere energieopbrengst van 9 tot 16 procent.

Met de aanleg van het Polderdak op het provinciehuis van Zuid-Holland onze leefomgeving weer meer groener, koeler en schoner gemaakt. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Zuid-Holland wil meer dergelijke innovatieve ideeën helpen ontwikkelen om groene, leefbare en energiezuinige steden te ontwikkelen! Met de aanleg van het Polderdak is alvast een inspirerend begin gemaakt!!

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren