Biodiversiteit op bedrijventerreinen: bedrijventerrein Hessenpoort, Zwolle

Op initiatief van de Ondernemersvereniging Hessenpoort, werd het project ‘Hessenpoort, Natuurlijk’ gestart. In het project wordt door onder andere bedrijven, de provincie en lokale milieuorganisaties samengewerkt met één doel: een duurzamere benutting van het bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Om dit doel te bereiken, werd er een visie voor het bedrijventerrein opgesteld waarin de ecologische en landschappelijke karakteristieken van...

Lees meer

Biodiversiteit op bedrijventerreinen: Bierbrouwerij, Zoeterwoude

In samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research, is het bedrijventerrein bij een grote bierbrouwerij in Zoeterwoude omgetoverd tot een oord met een variëteit aan natuur. Het heeft een omvang van zo’n 100 hectare, en bevat onder andere 6000 m2 bloemrijke perken, 10 bijenstations, bloemrijk hooiland, natuurvriendelijke oevers en een natuurwandelroute. Het onderhoud wordt deels verzor...

Lees meer