Mooie groene en veiligere Rotondes

Rotondes nemen steeds vaker de plaats van kruisingen in. Ze zijn namelijk veiliger en het verkeer stroomt beter door. Het aantal prachtig aangelegde rotondes neemt toe. We weten allemaal dat dit goed is voor de biodiversiteit, het fijnstof afvangt en bijdraagt aan waterberging. Maar er is meer. Belangrijk bijkomend voordeel van rotondes en plantsoenen die fraai zijn aangelegd is dat, dankzij hun attentiewaarde, er minder hard wordt gereden. He...

Lees meer

Natuurinclusief wonen in de wijk Kerckebosch in Zeist

In april jongstleden tijdens Nationaal Debat Natuurinclusief Bouwen is er een prijs uitgereikt voor de opdrachtgever die op innovatieve wijze natuurinclusief bouwen onderdeel maakt van hun planproces. De wijk Kerckebosch uit Zeist won deze prijs omdat zij natuur en wonen naast elkaar heeft staan bij de integrale gebiedsontwikkeling. De jury gaf aan dat er extra woonkwaliteit is onstaan door consequent met het oog voor de natuur te ontwikkelen...

Lees meer

Het Groene Vlinderlint in Nijmegen

Groene verbindingszones kent Nijmegen al meer dan 100 jaar. Het spoor dat tot diep in de stad liep was er een van. In deze ‘groene corridor’ groeien vanouds bijzondere en zeldzame planten zoals de ‘wilde averuit’. Het bevorderen van biodiversiteit is een belangrijk thema in de stad. In de wijk Galgenveld liggen stadspark ‘Groene Perron’ aan de Oude Groenewoudseweg en even verderop het ‘Vlinderparkje’. Deze parken worden verbond...

Lees meer

De Chemotuin van het Tergooi Ziekenhuis

In de tuin van ziekenhuis Tergooi in Hilversum is een houten paviljoen gebouwd waar patiënten chemotherapie in de buitenlucht kunnen krijgen. Het idee voor 'de Chemotuin' zoals het paviljoen wordt genoemd, komt van Pieter van den Berg, internist-oncoloog bij Tergooi. Het ontwerp is van Bart van der Salm. De houten structuur met glazen dak is geïnspireerd op de strandstoel. Zitplekken liggen tussen een aarden wal en tuinelementen om patiën...

Lees meer

Een multifunctioneel dak voor het provinciehuis Zuid-Holland

Een belangrijke prioriteit van de provincie Zuid-Holland is het klimaatneutraal en -adaptief maken van haar gebouwen. Een bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Het nieuwe, slimme groene dak van het provinciehuis mag ronduit uniek worden genoemd.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu trapte de pilot ‘slim groen dak’ af. Het groene dak op het Provinciehuis kan water opvangen, het water bewaren en naar plek...

Lees meer

Hoog, stedelijk èn groen wonen?

Ja, dat kan in Amsterdam, in Sloterdijk-Centrum! Deze versteende wijk krijgt een ‘natuurlijke wending’ en wordt getransformeerd tot een stoer stedelijk gebied waar het plezierig wonen, werken en recreëren is. Het Orlyplein is inmiddels omgetoverd tot een groene oase. Maar er zijn meer projecten. Eén ervan is ‘Amsterdam Vertical’. Het bestaat hoofdzakelijk uit twee groene torens waarin 144 woningen worden gerealiseerd. Het is een fraa...

Lees meer