skip to Main Content
Natuurinclusief wonen in de wijk Kerckebosch in Zeist

Natuurinclusief wonen in de wijk Kerckebosch in Zeist

image
15.10.2019

In april jongstleden tijdens Nationaal Debat Natuurinclusief Bouwen is er een prijs uitgereikt voor de opdrachtgever die op innovatieve wijze natuurinclusief bouwen onderdeel maakt van hun planproces. De wijk Kerckebosch uit Zeist won deze prijs omdat zij natuur en wonen naast elkaar heeft staan bij de integrale gebiedsontwikkeling. De jury gaf aan dat er extra woonkwaliteit is onstaan door consequent met het oog voor de natuur te ontwikkelen.

Doordat natuur vanaf het begin van het planproces is meegenomen, is en wordt natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling in dit gebied gerealiseerd. Dit is een voorbeeld van hoe het belang van natuur in de besluitvorming van de gemeente Zeist en de betrokken corporatie is verankerd. Door de prijsvraag heeft deze werkwijze een podium gekregen en daarmee bekendheid in onder andere de bouw-en vastgoedsector gekregen.

In de bosrijke wijk komen nieuwe en verbeterde voorzieningen, naast 1.000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en typen. Bij het ontwerp is het bureau uitgegaan van een integrale ontwikkeling van stad en groen. wUrck Landschapsarchitect Paul Kersten is binnen de Wijkontwikkelingsmaatschappij verantwoordelijk voor het ontwerp en heeft daarvoor ook samengewerkt met bewoners en beeldend kunstenaars.

De vernieuwing van de wijk is in 2012 begonnen en is mede vanuit een ecologische visie ontwikkeld. Door een stapsgewijze aanpak is er gestuurd op behoud van groen en kwaliteit en tegelijkertijd inspelen op de woonbehoeften in de markt. Waar nodig zijn bomen verplant. Kaphout is hergebruikt voor speelplekken en bankjes. Overtollig hemelwater wordt opgevangen en afgevoerd via wadi’s en halfdoorlatende materialen. Verder is er geïnvesteerd in nieuwe natuur, zoals de aanplant van nieuwe heide in het bosgebied. Het Energieplein in de wijk is met stroom uit planten, E-bikes en bewegingstegels een proeftuin rond duurzame energie. Duurzaamheid is echter geen op zichzelf staand thema maar bevat ook een belangrijke sociale component. In Kerckebosch Zeist noemen ze dit “duurSaam”.

 

Foto’s Jan de Vries Wurck

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren