skip to Main Content
Het Groene Vlinderlint in Nijmegen

Het Groene Vlinderlint in Nijmegen

image
19.7.2019

Groene verbindingszones kent Nijmegen al meer dan 100 jaar. Het spoor dat tot diep in de stad liep was er een van. In deze ‘groene corridor’ groeien vanouds bijzondere en zeldzame planten zoals de ‘wilde averuit’. Het bevorderen van biodiversiteit is een belangrijk thema in de stad. In de wijk Galgenveld liggen stadspark ‘Groene Perron’ aan de Oude Groenewoudseweg en even verderop het ‘Vlinderparkje’. Deze parken worden verbonden en fungeren als ecologische verbindingszone met andere parken en het omliggende groen.  Er wordt een ‘Groen Vlinderlint’ gerealiseerd met als doel een waar Bijen- en Vlinderparadijs te scheppen. De ambitie is dat in de toekomst alle stadsparken, stadstuinen worden verbonden door de aanleg van aan elkaar gekoppelde groene, bloemrijke randen. Bij de keus voor de planten en bloemen wordt rekening gehouden met de aantrekkelijkheid voor bijen en vlinders. Het tegengaan van de achteruitgang van insecten- en plantensoorten is het achterliggende doel.

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren