skip to Main Content
Natuurinclusief bouwen in Berkel

Natuurinclusief bouwen in Berkel

image
4.12.2019

Berkel vormt samen met Rodenrijs het hart van de gemeente Lansingerland. Het oude, van oorsprong agrarische dorp ligt ingeklemd tussen Zoetermeer, Delft en Rotterdam. De gemeente ontwikkelt zich in hoog tempo tot stedelijk knooppunt met maar liefst 60.000 inwoners.

De Klapwijkseweg – een polderlint vanouds bebouwd met woningen – ligt in een waterrijk gebied en vormt de verbinding tussen het open veenweidelandschap en de historische dorpskern van Berkel. En juist daar wordt iets moois gebouwd. Het wUrckproject de ‘Klapwijkse Pier’ bestaat uit vijf ‘woonhoeves’ met daarin appartementen. Drie van de vijf – de ‘Gele Lis’, de ‘Blauwe Lis’ en de ‘Waterlelie’ – zijn inmiddels gerealiseerd en worden bewoond.

Bijzonder is de ligging op de grens van land en water. Het project ‘ademt’ groen. De inpassing van de gebouwen in het landschap is met veel zorg omgeven. De geleidelijke overgang tussen groen en water bepaalt het overall beeld. Het vlakke polderlandschap kreeg reliëf doordat er rond de gebouwen glooiingen zijn aangebracht waardoor bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen aan het oog konden worden onttrokken. Op het dak van één van de nauwelijks opvallende garages is een watertuin aangelegd die bijdraagt aan een groen en fraai uitzicht. Tussen de gebouwen wordt een omgeving met watertuinen, maar ook bomen en heesters gerealiseerd. Een bijzondere ontmoetingsplek is het openbare pleintje dat op de grens van de Klapwijkse Zoom en de waterpartij langs de Klapwijkseweg ligt. Daar is een ruime, op de zon gelegen vlonder gebouwd met vrij uitzicht over het water.

De Klapwijkse Pier is een geslaagd voorbeeld van intensieve samenwerking tussen architecten en landschapsontwerpers. Er worden interessante afwisselingen in beeld en vegetatietypen gerealiseerd. De ecologische waarde is groot. Op de overgang tussen land en water ontstaat een weelderige (moeras)vegetatie. Deze verlandingszone wordt doorgezet tot de watertuinen op de daken van de parkeervoorzieningen en is zo een schakel tussen de opgetilde appartementen en de waterpartij.

‘Groen, verantwoord en aangenaam wonen’ typeert het project Klapwijkse Pier misschien wel het beste. Zonder meer een geslaagd voorbeeld van natuurinclusief bouwen.

Foto’s van wUrck en fotograaf Jan de Vries

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren