skip to Main Content
Happy days are here again…

Happy days are here again…

image
9.2.2020

We kennen allemaal die zin uit het liedje uit de Jaren 30. Het speelde een rol in de presidentscampagne van Franklin D. Roosevelt in Amerika. Maar dat was toen…

Anno 2020 duikt de naam Happy Days op in Zoetermeer. Het is de naam van een nieuwe woonwijk op een groene locatie langs de Oostweg, aan de rand van de wijk Oosterheem. Happy Days is niet zomaar gekozen. De ambitie is om een woonbuurt te scheppen met de sfeer van een vakantiepark. Een buurt waar je lekker buiten leeft, middenin in het groen. Er worden 165 koopwoningen en 40 sociale huurappartementen gerealiseerd.

Ruimte voor natuur…

De natuur neemt een buitengewoon prominente plek in binnen het project. Heel bewust is gekozen voor een leefomgeving die ruimte biedt aan uiteenlopende planten- en diersoorten. Dit uitgangspunt is vanaf de eerste schetsen leidend geweest. De landschapsarchitect Robbert Jan van der Veen heeft het gebied ontworpen als ‘een vrij landschap waarin het groen doorloopt en als het ware wordt meegenomen langs de paden’. Er zijn hoogteverschillen aangebracht in het Happy Days-landschap. Ze hebben een aantal functies. Ze maken het gebied beter bestand tegen extreme regenval. Bij een flinke stortbui kan het groen, samen met de waterplas in het midden van het gebied, het vele regenwater absorberen. Daarnaast doen de hoogteverschillen veel voor de beleving; het creëert dieptewerking. Iedere heuvel heeft bovendien zijn eigen specifieke beplanting. De hogere delen zijn meer bebost. Er zijn struiken en bomen geplant. In de lagere delen, waar ook de waterberging en afwatering plaatsvindt, zijn planten met kleur, geur en bloei in het ontwerp opgenomen. Happy Days krijgt als geheel het karakter van een uitbundig landschap en wordt ongetwijfeld een aantrekkelijke omgeving voor veel soorten vogels, vlinders en vleermuizen.

Het wordt niet alleen een groen, maar ook een autovrij park. Het binnen gebied is in zijn geheel bestemd voor spelen en recreëren. De bouw is ‘natuurinclusief’ – planten en dieren worden dus aangemoedigd – en de huizen aardgasloos. En dat allemaal in een Hollandse polder midden in de Randstad. De naam Happy Days lijkt ons niet overdreven…

 

 

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren