skip to Main Content
Unieke grootschalige inzet van groen tegen geluidoverlast Schiphol

Unieke grootschalige inzet van groen tegen geluidoverlast Schiphol

image
9.2.2020

Nergens in Nederland wordt de geluiddempende functie van ‘groen’ zo welbewust en grootschalig ingezet als in het Landartpark Buitenschot, aan de noordkant van Hoofddorp. Er is daar een project tot stand gerealiseerd dat uniek is in de wereld. De samenwerkende partijen zijn de Luchthaven Schiphol, de Stichting Mainport en Groen en de gemeente Haarlemmermeer. Een belangrijke rol was er voor de bewonersvereniging Hoofddorp Noord.

De Polderbaan is de meest gebruikte start- en landingsbaan van Schiphol. In het verlengde ervan is het ruim 33 ha grote Landartpark Buitenschot aangelegd. De ontwerpers van het park zagen zich  voor de uitdagende taak gesteld om het grondgeluid van op vol vermogen opstijgende vliegtuigen, zoveel mogelijk te dempen. Daartoe zijn o.a. drie meter hoge ‘ribbels’ in de bodem aangebracht die het geluid helpen verstrooien. Verder is op tal van zorgvuldig gekozen plaatsen, natuurlijk groen aangelegd.

De schoonheid van het Landartpark Buitenschot wordt vergroot door twee werken van beeldend kunstenaar Paul de Kort. ‘Het Luisterend Oor’ bestaat uit twee parabolische spiegels. Het is de bedoeling dat de bezoeker in het brandpunt gaat staan. Hij of zij hoort door de schotelvorm van de spiegels het geluid geconcentreerd en versterkt. De ene staat gericht op de Polderbaan, zodat je het vliegtuiggeluid extra goed kunt horen. De andere spiegel staat daar haaks op en versterkt het ‘gewone’ geluid van het park. Het geeft een heel bijzondere ervaring. Het tweede kunstwerk laat de bezoeker het verband zien tussen geluidgolven en golfpatronen in het water van een vijver.

Het geheel, het park met bodemribbels en het groen, draagt substantieel bij aan de beoogde vermindering van de geluidshinder met 10%. Dat is het percentage dat bij het maken van de plannen aan de inwoners van Hoofddorp was beloofd. Bijzonder – en internationaal aandachttrekkend – is de grootschalige en doordachte inzet van groen als demper van geluid. Maar dat geldt ook voor het proces tijdens de planvorming en realisatie. Daaraan is veel aandacht besteed. Dat resulteerde in een constructieve samenwerking tussen luchthaven, bewoners, gemeentebestuur en wetenschap. Overeenstemming over een realistisch uitgangspunt hielp daarbij. Alle partijen erkenden dat Schiphol en daarmee het lawaai van vliegtuigen er nu eenmaal is. Dat ontkennen is zinloos. Daar moet je mee kunnen en willen leven, maar wel is het goed om er vanuit begrip voor elkaar mee om te gaan. En je moet – wil je iets bereiken – de handen ineenslaan.

Tien procent reductie van geluid lijkt misschien weinig, maar kan een behoorlijk verschil maken. Als je grieperig bent en koortsig is het verschil tussen 37,5 C en 39 C ‘maar’ anderhalve graad. Dat lijkt weinig, maar het maakt een enorm verschil in hoe je je voelt…

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren