9.10.2020

Wethouder Floor Gordon van Gemeente Amstelveen: ‘Groen moet je doen!’

De gemeente Amstelveen daagt haar bewoners uit om met groene initiatieven te komen. Een goed groen idee? Betrek de buurt en dien het in. Het maakt niet uit of het gaat om een vlindertuin, een ruilbeurs voor zaden en planten, een serie geveltuintjes in de straat of een minibos. Als het een goed plan is, ondersteunt de gemeente het. Ook financieel. Voor de eerste ronde is € 100.000 beschikbaar.

Groen verbindt gemeente en bewoners

Verantwoordeli...

Lees meer
17.9.2020

Mooi nieuw initiatief van de bouwsector: Klimaatadaptief bouwen met de natuur (KAN)

In tijden van klimaatverandering is het cruciaal dat nieuwe woningbouwprojecten klimaatadaptief zijn. Bewoners willen droge voeten, een comfortabele binnentemperatuur en een groene woonomgeving.

De maatschappelijk eisen aan onze nieuwbouw worden steeds ambitieuzer, waar het gaat om klimaat en natuur. In de afgelopen jaren hebben we als sector grote vooruitgang geboekt op het terrein van energieneutraal ontwikkelen en bouwen. Het Lente-akkoord ...

Lees meer
8.9.2020

Drie ministers omarmen Natuurinclusief Bouwen

Een groep wetenschappers, natuurorganisaties, bouwbedrijven en vertegenwoordigers van groenbedrijven deed eind 2019 een krachtig appèl op de overheid om ‘natuurinclusief bouwen’ tot norm te verheffen. Ze stelden voor de regelgeving aan te passen.

Natuurinclusief bouwen wil zeggen dat gebouwen zo worden ontworpen en ingericht dat ze een bijdrage leveren aan het versterken van de natuurwaarden en de biodiversiteit op en rond de bouwlocatie. Denk...

Lees meer
8.9.2020

Uitzicht op natuurlijk groen bevordert herstel patiënten

Een ‘healing environment’, dat is wat steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen nastreven. Tegenwoordig wordt bij grootschalige nieuwbouwprojecten aandacht van architecten gevraagd voor twee zaken. Uiteraard moet het gebouw hoogwaardige medische zorg mogelijk maken, maar in het programma van eisen wordt steeds vaker gerefereerd aan de invloed van het gebouw op het herstel en welbevinden van patiënten. Er wordt het scheppen van een healing e...

Lees meer
8.9.2020

Fytoremediatie? Natuurlijk bodemherstel

Het is geen nieuw vorm van meditatie, ademhalingsoefeningen of yoga. Bij fytoremediatie gaat het om de inzet van planten om de bodem te zuiveren van giftige stoffen. Het kan gaan om olieresten die zijn gelekt uit oude olietanks bij particulieren, maar ook om koper, nikkel, zink en PAK’S die op voormalige industrieterreinen de grond vervuilen.

Bodemsanering

Vervuiling hoeft niet in alle gevallen door het afgraven van het terrein te worden aang...

Lees meer
8.9.2020

Vaststelling omgevingswet 2021 biedt kansen voor natuurinclusief bouwen

Omgevingsvisies bieden mogelijkheden voor opschaling natuurinclusief bouwen. Of de huidige experimenten met groene gebouwen en natuurinclusief renoveren, uitgroeien tot een gangbare natuurinclusieve praktijk in de bouw zal afhangen van de mogelijkheden om eisen voor natuurinclusief bouwen op te nemen in gemeentelijke omgevingsvisies. Ook de mogelijkheden die gemeentelijke omgevingsvisies bieden om beleid voor gezonde en duurzame steden verder ...

Lees meer