skip to Main Content
Noord-Brabant stimuleert aanleg groene schoolpleinen

Noord-Brabant stimuleert aanleg groene schoolpleinen

image
11.12.2020

Ruim 200 Brabantse basisscholen waren er als de kippen bij toen de provincie een subsidieregeling aankondigde voor de aanleg van groene schoolpleinen.

Groen voor grijs: tegels eruit, bomen en heesters erin. In het project wordt een verbinding gemaakt tussen vergroening en de inhoud van het onderwijs.

Eendracht maakt macht

De provincie stond er niet alleen voor. Er werd een subsidiepot ‘Schoolpleinen voor de toekomst’ gecreëerd samen met de waterschappen AA en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland. Ook werd door Jong Leren Eten, het Prins Bernhard Cultuurfonds en andere partners geld in de subsidiepot gestort.

De schoolpleinen worden gebruikt als buitenlokaal en het groen dient als les- en voorbeeldmateriaal. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan: er is ook ruimte voor spelen, tuinieren en luieren.

Meer dan 200 aanvragen zijn in behandeling genomen en de subsidiepot is nu leeg. Door deze financiële impuls ondergaan ongeveer een kwart van alle schoolpleinen een transformatie.

IVN propageert een ‘groene evolutie’

IVN Natuureducatie pleit voor een ‘groene revolutie’ op schoolpleinen. Leerlingen leren de natuur ervaren en leren over voedselproductie en biodiversiteit. IVN biedt een gratis lesprogramma over moes-tuinieren en ondersteunt scholen bij de aanleg van een klein voedselbos.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren