16.4.2020

Onderzoeksprogramma Urban Forestry van de TU Delft

Bomen kunnen een essentiële rol spelen in de aanpak van grootstedelijke problemen als klimaatadaptatie, ecologie en zelfs woningbouw. Een betrekkelijk nieuw vakgebied – Urban Forestry - houdt zich bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden.

Wetenschap en praktijk

Landschapsarchitect en universitair hoofddocent aan de TU Delft, dr. René van der Velde is de leider van het onderzoeksprogramma op de faculteit Bouwkunde. De komende drie j...

Lees meer
16.4.2020

De Groene Stad en biofiel design. Van mieren, mensen en biofilie

Harvard professor Edward O. Wilson is een vooraanstaand Amerikaans bioloog die maar liefst twee maal de Pulitzer prijs won, het boek ‘The Diversity of Life’ publiceerde en maar liefst 400 nieuwe mierensoorten ontdekte en beschreef.

In 1993 publiceerde hij zijn boek ‘Biophilia’. Hij betoogt daarin dat onze liefde voor natuur is aangeboren. Volgens Wilson zoekt de mens vanuit een innerlijke drang verbinding met zijn leefomgeving en met andere vo...

Lees meer
16.4.2020

Planten als waterzuiveraars: helofytenfilters

‘Ehhh… het heeft te maken met waterzuivering, maar hoe het precies zat’? Een veelgehoorde en begrijpelijke reactie. In dit artikel zetten we de zaken op een rij.

Hoe werkt een helofytenfilter?

Helofyten zijn moerasplanten die met hun wortels in het water staan en boven het wateroppervlakte uitkomen. Een helofytenfilter – ook wel rietzandfilter - is een systeem waarbij het water wordt gezuiverd door plantenwortels, de bacteriën tussen de wortel...

Lees meer
16.4.2020

Steeds meer bloembollen in het openbaar groen

Jazeker! En niet alleen om parken en plantsoenen een kleurig aanzien te geven. Er is een groter belang. De zorgelijke berichten over de afname van het aantal bijen en hommels en de effecten daarvan op onze tuinbouw, werken door in steeds meer beplantingsplannen.

Bestuiving en bevruchting

Waarom zijn insecten zo belangrijk? Even terug naar de basisschool. Hommels en bijen vliegen van bloem naar bloem om nectar te verzamelen. Doordat ze daarbij...

Lees meer
5.3.2020

Groen belangrijk wapen in de strijd tegen wateroverlast

Ons klimaat verandert en dat geeft langere periodes van hitte, vaker extreme neerslag en soms langdurige droge perioden. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan woonruimte in de steden. We kunnen er niet omheen, de verstedelijking neemt grote vormen aan. Dat betekent meer plaveisel, straten en gebouwen. Die verharding van de bodem houdt de goede afvoer van hemelwater tegen. De weersextremen leiden tot of een overschot of juist een tekort aan wat...

Lees meer
5.3.2020

‘Nature Based Solutions’ voor klimaatvraagstukken

Natuur helpt bij het gezond houden van het klimaat

De natuur als bondgenoot, in plaats van als vijand. Zo kun je het streven naar ‘Nature Based Solutions’ omschrijven. Het idee is om de natuur ‘te vragen’ ons bij het verwezenlijken van onze doelen een handje te helpen waardoor de kans op succes groter wordt. Nature-Based Solutions (NBS) zijn op natuur gebaseerde innovaties, die oplossingen bieden voor stedelijke uitdagingen. Volgens de afdelin...

Lees meer