25.4.2022

Terugblik inspiratiebijeenkomst Almere

Tempo maken met natuur inclusieve stadsontwikkeling
Hoe zorgen we ervoor dat onze steden leefbaar blijven, bestand zijn tegen klimaatverandering en bijdragen aan de biodiversiteit?  Uit de bijdragen van sprekers tijdens de derde kennisbijeenkomst van Green Cities Europe op 7 april jl. blijkt dat het toepassen van groen hierbij een cruciale rol vervult.

Het bewustzijn bij bestuurders, bouwers en beleidsmakers dat groen een positieve werking hee...

Lees meer
4.11.2021

INFORMATIEVE VIDEO UIT 13 EU-LANDEN VOOR GROENERE STEDEN IN EUROPA

In 2050 leeft zeventig procent van de wereldbevolking in steden. Dit betekent dat de strijd om vierkante meters voor zowel de bouw als de stadsnatuur steeds heviger wordt. Voor veel mensen in de steden zal de natuur in de stad hun enige kans zijn om de natuur dagelijks te ervaren. Het is daarom van cruciaal belang dat we groene stedelijke ruimten creëren naarmate steden groter worden. Groene gebieden, bomen en parken zorgen niet alleen voor ee...

Lees meer
4.11.2021

Podcast IV – Het effect van Prettig Groen Wonen

In deze vierde aflevering van de Green Cities Podcast serie wordt onderzocht in hoeverre woningcorporaties vergroening rond hun woningen kunnen inzetten om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren en tegelijk de buurt klimaatadaptatief te maken. Maurice Wubben gaat in gesprek met onderzoeker Robbert Snep van Wageningen University & Research en Stephan Ros, projectleider technische leefomgeving van woningcorporatie Staedion, Den Haag. Er w...

Lees meer
15.10.2021

Podcast III – Beleidstappen naar vergroening vastgoed

De beleidsstappen voor vergroening van grootschalig vastgoed worden besproken in deze podcast. We willen naar een klimaatbestendig stedelijk gebied. Maar hoe? De titel van het concept rapport van Marcel Pleijte (Wageningen University & Research) luidt: "Koers bepalen in het groene labyrint".

Het rapport resulteert uit een exercitie met onder meer Gerk van der Wal (Het Nieuwe Instituut) naar de mogelijkheden rond de renovatieopgave van het HNI....

Lees meer
9.9.2021

Nederlandse inzending bekend voor de European Green Cities Award 2021

Basisschool De Verwondering is genomineerd voor de prestigieuze European Green Cities Award 2021!

Nederland zendt dit project in vanwege de groene aspecten in en om het gebouw. De ligging van de nieuwe school in dichte bebouwing maakt dit tot een extra prestatie. “Voor een groot, groen schoolplein is niet altijd de ruimte. Juist door dit project uit te lichten, willen we laten zien dat op praktisch iedere locatie een prettige groene leefomgevi...

Lees meer
23.8.2021

Podcast II – Goed Groen Werken

Gemiddeld ruim een dag minder ziekteverzuim per medewerker per jaar?
Dat is slechts een van de resultaten van een groene werkplek.

We besteden veel tijd op het werk. Voor veel van ons is dat voornamelijk op kantoor. Een goede plek om ook aan je gezondheid te denken. Uit onderzoek blijkt dat een gezonde groene werkplek zorgt voor minder ziekteverzuim. Daarnaast zorgt het groen voor een betere luchtkwaliteit, arbeidsvoldoening en arbeidsproducti...

Lees meer