skip to Main Content
Podcast IV – Het effect van Prettig Groen Wonen

Podcast IV – Het effect van Prettig Groen Wonen

image
4.11.2021

In deze vierde aflevering van de Green Cities Podcast serie wordt onderzocht in hoeverre woningcorporaties vergroening rond hun woningen kunnen inzetten om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren en tegelijk de buurt klimaatadaptatief te maken. Maurice Wubben gaat in gesprek met onderzoeker Robbert Snep van Wageningen University & Research en Stephan Ros, projectleider technische leefomgeving van woningcorporatie Staedion, Den Haag. Er worden goede voorbeelden van vergroening besproken die vervolgens invloed hebben op het klimaat en welbevinden van bewoners in een woonwijk. Er val te denken aan droogte, piekbuien en hitte. Maar ook aan mentale zaken als herstelperiode na ziekte in een groene dan wel versteende omgeving. Er worden ervaringen opgedaan in drie living-labs in Den Haag waarbij ook veel aandacht is voor de participatie van bewoners.

Beluister de podcast: 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren