skip to Main Content
Gemeente excursie I – Leiden

Evenement

28.09.2021 The Field - Leiden

Gemeente excursie I – Leiden

Dit najaar organiseert Green Cities Europe vier middagen ter inspiratie voor gemeenten in het kader van groene, gezonde en leefbare steden. Iedere gemeente staat voor de opgave van vergroening. Maar hoe? Deze excursies staan in het kader van kennisdeling tussen (beleidsmedewerkers van) gemeenten en andere direct betrokkenen. Na de presentaties volgt een excursie ‘langs de praktijk’, waarbij kennis, ervaringen en praktische inzichten met elkaar gedeeld worden. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor gemeenten.

28e september waren we te gast in Leiden.


13.00 – 13.30 uur inloop bij The Field
13.30 – 13.35 uur welkom door Sytse Berends van Green Cities Europe
13.35 – 13.50 uur presentatie Peter Veenstra van LOLA landscape Architects (Presentatie in PDF)
13.55 – 14.35 uur presentatie door Patricia Scholte en Frank Kalshoven van de gemeente Leiden over participatief ontwerpen (Presentatie in PDF)
14.35 – 14.50 uur presentatie Michelle de Roo, zonder vrienden geen Singelpark (Presentatie in PDF)

14.50 – ca 17.00 uur Rondgang gedeelte Singelpark en afsluiting met hapje en drankje.


Singelpark Leiden: het ‘langste’ park van Nederland
De eerste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 28 september in Leiden.

De gemeente Leiden reserveerde in 2013 ruim 14 miljoen euro voor de realisatie van het Singelpark, dat met ongeveer 6 kilometer lengte het ‘langste’ park van Nederland moet worden. Het Singelpark bestaat uit diverse oude en nieuwe parken. De groene route doorkruist daarnaast diverse andere gebieden, zoals de campus van de Universiteit van Leiden en de Hortus Botanicus.
Het ontwerp werd gemaakt door de gemeente in samenspraak met de Vrienden van het Singelpark en burgers, met het beeldkwaliteitsplan als leidraad. In dat beeldkwaliteitsplan, dat LOLA Landschape Architects en Studio Karst in samenspraak met gemeente en Stichting Vrienden van het Singelpark maakten, werd in 2014 de visie op het vergroenen, versterken en verbinden van de Leidense waterstructuur uiteengezet.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren