skip to Main Content
Almere borgt duurzame gebiedsontwikkeling

Event

Vivianne Heijkoop
23.09.2021 Jaarbeurs Utrecht - Vakbeurs Openbare Ruimte

Almere borgt duurzame gebiedsontwikkeling

In de Gemeente Almere wordt gewerkt naar een 100% duurzame, natuur-inclusieve en circulaire gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing in 2030! Een grote ambitie, met een harde deadline. Om dit te bereiken is de Leidraad Duurzame Gebiedsontwikkeling (LDGO) ontwikkeld. Een document dat de uitdaging aangaat om duurzaamheid te concretiseren. Het document helpt met het maken van inhoudelijke keuzes; door ons systematisch en consistent uitspraken te laten doen over de duurzaamheidsonderwerpen in de planontwikkeling. Via vijf thema’s (energie, circulariteit, biodiversiteit, klimaat en mobiliteit) vertaalt de leidraad de ambities in (ontwerp)principes, die uiteindelijk weer worden omgezet naar concrete eisen en wensen. Van abstracte ambities naar concrete afspraken, integraal en over de volledige breedte van duurzaamheid. Het is een grote stap voor de Gemeente Almere, waarmee het thema duurzaamheid een concrete plek in de organisatie krijgt. En dit wordt geborgd in gebiedsontwikkeling. Het vormt de basis voor alle ontwikkelingen in Almere. We zullen dan ook aan onze contractpartners en ontwikkelaars vragen om op deze manier te gaan werken, zodat we samen de echte stap naar duurzaamheid gaan zetten.

De basis is gelegd, nu leren we met de leidraad door in de praktijk.


Tijdstip: Donderdag 23 september – 14:00 en 14:30
Locatie: Jaarbeurs Utrecht – Vakbeurs Openbare Ruimte – Lezingenzaal 2 (beursvloer)
Titel: Almere borgt duurzame gebiedsontwikkeling
Spreker: Vivianne Heijkoop, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling Gemeente Almere

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren