skip to Main Content
‘Stad van de toekomst’ telt 7.500.000 bomen en planten

‘Stad van de toekomst’ telt 7.500.000 bomen en planten

image
1.9.2020

Stefano Boeri ontwierp een zelfvoorzienende, groene stad: Smart Forest City. Waar? Vlakbij Cancun in Mexico. Voedsel en energie hoeven niet te worden geïmporteerd. Het stadsbeeld is dankzij de geplande 7,5 miljoen bomen, struiken en planten HEEL ERG GROEN. Alle recente inzichten op het gebied van de relatie groen met leefbaarheid, gezondheid, economie en duurzaamheid komen samen in zijn innovatieve ontwerp van deze Groene Stad.

Architect Boeri is bekend van zijn ‘verticale bossen’. In Milaan is een flatgebouw gerealiseerd dat als een groene smaragd oprijst in het stadsbeeld. De balkons en daken zijn rijkelijk beplant met bomen, struiken en planten. Zijn vooruitstrevende groene ontwerpen vinden navolging in de hele wereld. Dichtbij, in Utrecht verrijst Wonderwoods dat mede is geïnspireerd op zijn ideeën.

De bouwlocatie nabij Cancun is 557 hectare ofwel bijna 6 km2 groot. Daarvan wordt maar liefst 400 hectare groen. Dat is nodig als compensatie voor de te realiseren bebouwing. Dankzij al het groen is Smart Forest City in staat om 116.000 ton koolstofdioxide te binden. Daarvoor zorgen de meer dan 120.000 planten en bomen. De meer dan 350 verschillende soorten waarborgen de variëteit van het groen in de bermen, parken en plantsoenen. Water is overal in de stad aanwezig. Zichtbaar in vijvers, kanalen en plassen. Onzichtbaar is het ondergrondse irrigatiesysteem dat het groen groen houdt. Rond Smart Forest City ligt een ring van zonnepanelen en zijn velden gereserveerd voor land- en tuinbouw. Eenmaal voltooid zal de stad woonruimte bieden aan 130.000 inwoners.

Maar het wordt geen slaapstad voor forensen. Het karakter van deze futuristische stad zal mede worden bepaald door de te stichten universiteit, een hightech innovatie campus. Op wetenschappelijk niveau wordt daar – zo zijn de plannen – samen met bedrijven gezocht naar oplossingen voor de grote milieuvraagstukken die wereldwijd spelen. In trefwoorden: watermanagement, duurzaamheid, circulaire economie zijn belangrijke aandachtsgebieden.

De foto’s geven een indruk van wat je met recht ‘de stad van de toekomst’ mag noemen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren