skip to Main Content
Bedrijfstuin met bijzondere heemkruidenvegetatie

Bedrijfstuin met bijzondere heemkruidenvegetatie

image
3.9.2020

Eén van de grootste postorderbedrijven van ons land is gevestigd in Zwolle. Rond het gebouw is een prachtige bedrijfstuin aangelegd. De ontwerpers zijn ‘dicht bij huis’ gebleven: in de tuin vinden we gebiedseigen heemkruidvegetatie en veel inheemse bomen en struiken.

De opdracht aan de ontwerpers was kort en krachtig. Creëer een duurzame tuin die maximaal bijdraagt aan een grotere biodiversiteit en aan het werkgenot van de medewerkers van het bedrijf.

Om de biodiversiteit te vergroten zijn in de tuin bijzondere elementen aangebracht. Een prachtige oeverzwaluwwand biedt deze behendige vliegers nestgelegenheid en er is een natuurlijke waterpartij aangelegd. Ook de insecten zijn bij de keus van de planten niet vergeten. Bovendien beschikken ze in de tuin over een eigen hotel…

Het gebied is niet alleen aantrekkelijk gemaakt voor de werknemers van het bedrijf, maar ook bezoekers zijn er welkom. Door het maaien van graspaden, het plaatsen van zitgelegenheden op mooie plekken in de tuin voelen ze zich welkom. Op informatiepanelen wordt ingegaan over het hoe en waarom van deze natuurlijke tuin.

Eens te meer wordt met dit ontwerp bewezen dat aandacht voor dieren en hun leefomgeving goed samen kan gaan met een onderhoudsvriendelijk, aantrekkelijk ontwerp. Met de aanleg van deze unieke tuin draagt het bedrijf uit dat het de idealen van de groene stad niet alleen met de mond belijdt, maar de daad bij het woord voegt. De erkenning van de waarde van groen werd omgezet in een concreet project. En het resultaat mag er zijn!

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren