skip to Main Content
Economie

Economie

3.9.2018

Economie

Voor bestuurders die zich afvragen of de opbrengst van een investering in stedelijke natuur opweegt tegen de onvermijdelijk te maken kosten, is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een rekenmodel ontwikkeld. TEEB-Stad is een analyse instrument, gebaseerd op de werkwijze bij een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). Zo wordt het effect van maatregelen zoals extra bomen of groene daken op de gezondheid, energiebesparing of waterberging, direct inzichtelijk gemaakt.

Met behulp van TEEB-Stad kan men (uiteraard naast de economische gevolgen voor het groene bedrijfsleven) baten wegen die samenhangen met een verbeterd vestigings- en woonklimaat. Groene bedrijven en kantoren bieden immers een prettiger werkomgeving, wat leidt tot een positieve werkhouding en hogere productiviteit. Goed onderhouden groen leidt tot een hogere waarde van woningen. Het gemeten verschil ligt, bij anderszins vergelijkbare woningen, tussen de 4 en 30%.

Bekijk voor meer informatie over de voordelen van groen voor de economie, deze factsheet van het programma De Groene Agenda.

Nederlandstalig:


Engelstalig: 

Of bekijk deze onderzoeken (zijn allemaal toegankelijk):

Nederlandstalig:

 • E. Jókövi en J. Luttik (2003): Rood en groen: Het combineren van verstedelijking en natuur in de praktijk. Link

 • H. van der Beek (1997): Groene Bedrijventerreinen: De invloed van de kwaliteit van de woon- en werkomgeving op het endogene groeipotentieel van regio’s. Link

 • J. Bervaes en J. Vreke (2004): De invloed van groen en water op de transactieprijzen van woningen. Link

 • I. Hendriksen, M. van Middelkoop en J. Bervaes (2003): Wandelen tijdens de lunch. Link


Engelstalig:

 • L. Lottrup, H. Meilby, U. Stigsdotter and A. Jensen (2013): The Workplace Window View: A Determinant of Office Workers’ Work Ability and Job Satisfaction. Link

 • M. Nieuwenhuis, T. Postmes, C. Knight, S. Haslam (2014): The Relative Benefits of Green Versus Lean Office Space: Three Field Experiments. Link

 • M. Oppezzo and D. Schwartz (2014): Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking. Link

 • A. Smith, M. Tucker and M. Pitt (2011): Healthy, productive workplaces: Towards a case for interior plantscaping. Link

 • A. Dravigne, T. Waliczek, R. Lineberger and J. Zajicek (2008): The Effect of Live Plants and Window Views of Green Spaces on Employee Perceptions of Job Satisfaction. Link

 • K. Colley, C. Brown and A. Montarzino (2015): Workplace settings and wellbeing: Greenspace use and views contribute to employee wellbeing at pen-urban business sites. Link

 • R. Berto (2014): The Role of Nature in Coping with Psycho-Physiological Stress: A Literature Review on Restorativeness. Link

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren