skip to Main Content
INSPIRATIE EN INSTRUMENTEN OM STEDEN TE VERGROENEN

INSPIRATIE EN INSTRUMENTEN OM STEDEN TE VERGROENEN

image
1.4.2021

Groen is geen luxe, maar zou de norm moeten zijn. Want de druk op steden is enorm, door steeds meer mensen en de toenemende densiteit. Dat legt een enorme druk op het areaal dat kan worden ontwikkeld voor stadsnatuur en op de bestaande groene ruimten die wordt gezocht voor woningbouw. Bovendien staat onze samenleving voor grote uitdagingen zoals klimaatverandering, hittestress en het verlies van biodiversiteit. Veel van deze uitdagingen kunnen worden opgelost door meer en betere stadsnatuur op te nemen in ontwikkeling en het stedenbouwkundige plan.

Europese gemeenten willen en moeten groener worden. Tegelijkertijd ontbreekt het hen echter vaak aan concrete richtlijnen en instrumenten om dit te bereiken. Daarnaast vinden gemeenten het moeilijk om hun groene initiatieven te ontwikkelen en te versnellen met name door de toegenomen druk op woningbouw.

MEER EN BETER STADSGROEN

Daarom heeft Green Cities Denmark een Groene Norm gepresenteerd met tien voorstellen hoe we in de praktijk kunnen werken aan de integratie van meer en beter openbaar groen in de grotere steden. De norm is met name gericht om politici, ambtenaren, professionals en andere functionarissen op het gebied van stadsontwikkeling te informeren. Hoewel de voorbeelden louter steden in Denemarken zijn is het ook een waardevol hulpmiddel voor andere Europese steden. Veel voorbeelden zijn vergelijkbaar met Nederland.

In de Groene Norm worden verschillende voorbeelden gegeven van hoe gemeenten vandaag de dag werken met stadsnatuur. De voorstellen zijn gebaseerd op een wisselwerking tussen wetenschap en bewezen ervaring – en hebben betrekking op beleid, stadsplanning, ontwerp en dagelijkse werkzaamheden.

NAAR EEN GROENE NORM

Met deze groene richtlijn bieden de Denen een opmerkelijk praktisch en bruikbaar document dat kan dienen als basis voor een dialoog over stedelijk groen. Het uiteindelijke doel is politiek toe te werken naar een groene norm in alle Europese steden.

De Groene Norm is via onderstaande link te downloaden.

De Groene Norm

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren