skip to Main Content
Groene Gezonde Stadsontwikkeling

Evenement

07.04.2022 Almere

Groene Gezonde Stadsontwikkeling

Informatiedag Groene en Gezonde Stadsontwikkeling – Almere

Dit voorjaar organiseert Green Cities Europe de derde inspiratiebijeenkomst voor gemeenten, landschapsarchitecten en beleidsmakers in het kader van groene, gezonde en leefbare steden.

Iedere gemeente staat voor de opgave om woningbouw, biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte te geven tegen beperkte budgetten. Green Cities Europe organiseert een serie van vier bijeenkomsten exclusief voor gemeenten, waarbij zij opgedane praktische kennis en inzichten met elkaar delen.

Programma 7 april 2022

Groene en Gezonde Stadsontwikkeling


  • welkomstwoord Sytse Berends – De Groene Stad

  • presentatie Gideon Spanjar: Professor Innovatie & Groenstedelijke Ruimte – Rewilding Stepping Stones.

  • presentatie Joost Verhagen, directeur CoBRA Groeninzicht over data en de groene leefomgeving.

  • Presentatie Linda Rijnboutt – Blaas, beleidsadviseur gemeente Almere excellente groene en gezonde leefomgevingen

  • ovb. toelichting Floriade Challenge en rondleiding Floriade terrein


Praktische informatie bijeenkomsten:
Locatie: Aeres Hogeschool Almere
13.00 uur inloop
13.30 uur start programma
16.30 uur afsluiting programma drankje/hapje

Aanmelden
Mocht het uw interesse hebben om deel te nemen aan het programma dan kan aanmelden tot 5 april via aanmelden inspiratiebijeenkomst.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren