skip to Main Content
Gemeente excursie II – Nijmegen

Evenement

Stadsexcursie Nijmegen
02.11.2021 Nijmegen

Gemeente excursie II – Nijmegen

Dit najaar organiseert Green Cities Europe vier middagen ter inspiratie voor gemeenten in het kader van groene, gezonde en leefbare steden. Iedere gemeente staat voor de opgave van vergroening. Maar hoe? Deze excursies staan in het kader van kennisdeling tussen (beleidsmedewerkers van) gemeenten en andere direct betrokkenen. Na de presentaties volgt een excursie ‘langs de praktijk’, waarbij kennis, ervaringen en praktische inzichten met elkaar gedeeld worden. Deze bijeenkomsten zijn exclusief voor gemeenten.

Het programma dat in Nijmegen plaats vond


  • 13.00 – 13.30 uur Inloop

  • Presentatie Ton Verhoeven van de gemeente Nijmegen over urgentie van de groene stad en hoe Nijmegen daar op inspeelt. Ton is beleidsadviseur Groen en Klimaatadaptatie.

  • Inleiding door Steffen Nijhuis, afdelingsleider Onderzoek Urbanism TU Delft Klimaatadaptief, geeft een presentatie over het ontwerpen van stedelijke ruimte met als vertrekpunt het veranderende klimaat.

  • Excursie: Madeleen Helmer, projectleider hitteadaptatie van het Klimaatverbond Nederland neemt ons mee op wijksafari

  • De bijeenkomst wordt rond half vijf afgesloten met een drankje en een hapje


Aanmelden

Per bijeenkomst is ruimte voor maximaal 35 deelnemers. De inhoud is het meest interessant voor beleidsambtenaren bij gemeentelijke en provinciale overheden. Zij krijgen voorrang bij de beschikbare plaatsen. Andere deelnemers kunnen zich aanmelden en kunnen deelnemen indien plekken beschikbaar.
Deze bijeenkomsten worden gefinancierd met steun van de Europese unie. Daarom zijn er aan de deelname geen kosten verbonden.

Aanmelden voor Nijmegen is niet meer mogelijk.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren