skip to Main Content
De Groene Stad talkshow – incl Green Cities Award 10:30-11:30

Evenement

03.12.2020 Online

De Groene Stad talkshow – incl Green Cities Award 10:30-11:30

Houden we vandaag de dag bij de inrichting van onze steden en dorpen al rekening met meer ruimte voor natuur? Hoe kunnen overheden en ‘groene’ en ‘grijze’ sector samen stappen zetten om het collectieve bewustzijn te veranderen? Aan de hand van twee icoonprojecten die uitblinken op thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid, natuurinclusiviteit, biodiversiteit en integraliteit (Omgevingsvisie) laten we tijdens de talkshow zien dat er al goede dingen gebeuren en dat het ook echt kan.

In de tweede helft van de talkshow wordt de International Green Cities Award 2020 uitgereikt.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren