skip to Main Content
Congres Building Green, Smart and Healthy

Evenement

31.01.2019 Den Haag

Congres Building Green, Smart and Healthy

Meetbare effecten van groen


gezondheid | welbevinden | waterretentie | hittestress | luchtkwaliteit

op 31 januari 2019 vindt het congres ‘Building Green, Smart and Healthy’ plaats in Den Haag. Deze dag staat in het teken van de meetbare bijdrage van groen aan belangrijke opgaven in de gebouwde omgeving: gezondheid, welbevinden, waterretentie, hittestress, luchtkwaliteit. Met onder andere medewerking van Winy Maas (MVRDV) en Robbert Snep (ecoloog, WUR). Het congres vindt plaats in het Central Innovation District in Den Haag, een stedelijk gebied waar de komende decennia verdichting en vergroening als een combinatiekans wordt opgepakt.

Groene kansen voor vastgoed en gebiedsontwikkeling


De positieve bijdrage van groen in en om gebouwen wordt alom verkondigd. Groen zorgt voor lagere zorgkosten, groen zorgt voor waterberging, groen zorgt voor luchtzuivering en zelfs voor energiebesparing. Een groene investering lijkt zich zo heel snel terug te verdienen. Maar hoe zit dit precies? Welke oplossingen zijn er nu voor nieuwe en bestaande gebouwen, hoe meet je de effecten, wat zegt de wetenschap erover? En hoe vlieg je de businesscase aan? Tijdens het congres krijg je de nieuwste kennis en tools aangereikt om de groene kansen voor jouw eigen vastgoed of gebiedsontwikkeling te ontdekken, te meten en te berekenen.

Schrijf u hier in.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren