skip to Main Content
Esther Ouwehand:  ‘Het beste moment om een boom te planten is 20 jaar geleden’

Esther Ouwehand: ‘Het beste moment om een boom te planten is 20 jaar geleden’

image
29.12.2020

Het afgelopen voorjaar werd de discussie in politiek Den Haag gedomineerd door zorgen over Covid-19. In de media zagen we veel foto’s en filmbeelden van artsen, ziekenhuizen en verplegers. De dominante kleur was wit. Lid van de Tweede Kamer Esther Ouwehand, was verantwoordelijk voor een groen geluid tijdens de discussies in de Kamer. De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren diende een groen amendement in tijdens de discussie over het LNV Noodpakket banen en economie.

Ouwehand: ‘Juist in een tijd waarin de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus tot isolement leidden, zoeken veel mensen het groen in hun woonomgeving op. Voor veel Nederlanders is de natuur van enorm belang om deze moeilijke tijd door te komen. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dat. Natuurlijk groen heeft een positief effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen.’

Veel mensen wonen in een stedelijke omgeving…

‘Dat klopt. Helaas is groen in en om veel steden schaars. In stadsparken is het vrijwel onmogelijk om 1,5 m afstand te houden. Dat moet beter. We zullen moeten toegeven dat er te weinig groen is voor de grote aantallen mensen in de stedelijke gebieden. Een wandeling in het groen is juist in deze moeilijke tijden broodnodig.’

Uw diende een amendement in?

‘Ja, dat betreft artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken van het Noodpakket. We bepleiten we een extra investering in de huidige groengebieden en in de aanleg van extra groengebieden bij de grote steden ter hoogte van € 40 miljoen.

Een subsidieregeling?

‘Inderdaad, voldoende groen in en om onze steden en dorpen is altijd uitgangspunt van het overheidsbeleid geweest. Daarvoor was er de regeling Recreatie om de Stad (RodS), maar al jarenlang wordt de rijksbijdrage van 40 miljoen euro afgebouwd. Dat is jammer want de verwerving en inrichting van het groen is nog lang niet klaar. Wij stellen een nieuwe regeling naar het model van de RodS voor.

Ouwehand: Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan voldoende groene bewegingsruimte voor alle Nederlanders, ook als zij in de stad wonen.

U streeft naar een Groene Stad?

‘Jazeker. Het grote plaatje is dat het niet goed gaat met onze planeet. We stevenen af op een temperatuurstijging van 4 graden aan het eind van deze eeuw. Je ziet nu al de gevolgen: droogte, overstromingen, bosbranden en zware stormen. Natuurgebieden verdwijnen, ecosystemen worden uit balans gebracht en de soortenrijkdom wordt weggevaagd. Wil je deze ontwikkeling tegenhouden, dan vergt dat radicale keuzen.’

 Zoals?

We moeten maatregelen gericht op meer biodiversiteit combineren met klimaatplannen. Dan kom je al snel op meer duurzame voedselproductie, vermindering van het energieverbruik, zuiniger zijn op onze grondstoffen enz. Dan kan de natuur zich herstellen en krijgen we een fijnere, schonere woon- en werkomgeving. We hebben dit voorjaar gezien hoe minder auto- en vliegverkeer leidt tot voel- en zichtbaar minder uitstoot. Het beperken van de druk op het milieu moeten we ook in de landbouw zien te bereiken. Dan wordt onze hele leefomgeving – ook in de steden en dorpen – groener.

Natuurlijk groen speelt daarbij een belangrijke rol?

Mensen en dieren kunnen niet zonder bomen. Bomen filteren de lucht die door de industrie, de veehouderij en het verkeer wordt vervuild, bomen verkoelen en bieden een thuis aan talloze dieren. Bomen en bossen zijn van onschatbare waarde voor de biodiversiteit.‘

Meer groen in de stad?

‘Jazeker, ook in steden en dorpen zijn bomen essentieel voor het versterken van de soortenrijkdom. Maar ze verkoelen ook, één flinke boom is gelijk aan 10 airco’s. Het plezier van het wonen in de stad, gaat met sprongen omhoog. We moeten veel meer investeren in bomen. Oude en grote bomen koelen veel beter dan kleine. Dus we moeten niet alleen nieuwe bomen planten, maar ook oudjes koesteren. We planten nieuwe, maar moeten ook bezig zijn met de toekomst van oude bomen. Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden, maar het één na beste moment is vandaag!’

Groen in tijden van corona?

‘De lockdown en het thuiswerken maakten dat mensen snakten naar natuur en meer groen in hun leefomgeving. Wie een gezond luchtje wilde scheppen, kwam zichzelf al snel tegen in een overvol park. Jonge gezinnen zeggen weer letterlijk en figuurlijk te kunnen ademhalen als ze meer rust en ruimte om zich heen krijgen. Je ziet dat steeds meer mensen denken aan een woning buiten de stad.’

Groene steden

‘Ik denk dat het belangrijk is om meer toegankelijke natuur om onze steden heen aan te leggen en in meer in te zetten op het vergroenen van dorpen en steden. Er is heel veel mogelijk: groene gevels, schoolpleinen, daken, stoepen, groenslingers, natuurspeelplaatsen, buurtmoestuinen: allemaal maken ze het leven in bebouwd gebied aangenamer en socialer.’

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren