skip to Main Content
The Green City Guidelines seminar #1

The Green City Guidelines seminar #1

image
Niek Roozen en Annemarie Jorritsma. Beeld: Sjon.nl Beelbank voor de Leefomgeving.
20.5.2022

Green City Guidelines – een terugblik
De klimaatverandering gaan we het sterkst merken in de stedelijke omgeving. Dat is inmiddels duidelijk. Hoe zorgen we ervoor dat we onze steden zo inrichten dat het leefbaar blijft? En hoe richten we het landschap zo in dat het aantrekkelijk en dienstbaar is? Green Cities Europe liet drie deskundigen aan het woord tijdens een bijzonder evenement op Floriade Expo 2022.
Het voorprogramma bestond uit een rondleiding over de Floriade door landschapsarchitect Niek Roozen. In een vrij kort tijdsbestek kreeg de groep deelnemers uitleg over de opzet van het terrein aan de hand van een plattegrond. Vervolgens werden er een aantal kavels en paviljoens bezocht en ook het oudere deel van het park, waar een groot deel van de oorspronkelijke bomen nog staat, werd bezocht. Nadruk bij de paviljoens ligt op hergebruik, duurzaamheid en bij de tuinen ook op voeding en klimaatadaptief ontwerpen. De boodschap van Floriade Expo 2022 is “Growing Green Cities” en is nauw verweven met de thematiek in het boek The Green City Guidelines.

Na de rondleiding en een korte pauze volgde het spreekgedeelte van de middag.

Landschaparchitect Steffen Nijhuis van de TU – Delft maakte het landschap leesbaar door een heldere presentatie te geven over het analyseren van het landschap. Door problemen op lokaal niveau zichtbaar te maken en te ontwerpen binnen bestaande structuren weet hij helder richting te geven voor regionale en landelijke problemen. Door middel van kaartanalyse en collectief te ontwerpen weet hij discussies en oplossingen in het schetsstadium van een opdracht helder te verwoorden.

Gelukkig is het bewustzijn bij bestuurders, bouwers en beleidsmakers, dat groen een positieve werking heeft op het welzijn en de gezondheid van mensen, toegenomen. Ook de aandacht voor het stoppen van verlies aan biodiversiteit is een heldere opgave.

De tweede presentatie was in handen van dendroloog Jaap Smit. Hij gaf voorbeelden over het belang van de toepassing van het juiste sortiment bomen en het hebben van kennis daarvan. Zijn presentatie, met goede voorbeelden van het sortiment voor de toekomst, gaf een helder beeld. Als voorbeeld: Daar waar de inheemse beuk (Fagus sylvatica) bij hoge temperaturen zijn blad laat vallen daar staat de Oosterse versie (Fagus orientalis) nog prachtig in blad. Ook een vorm van een es (Fraxinus) die resistent is tegen de essentaksterfte passeerde de revue.

Na beide lezingen vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boek The Green City Guidelines – The foundations of a healthy city. Het eerste exemplaar werd door Niek Roozen overhandigd aan de commissaris generaal van Floriade Expo 2022, tevens lid van de Eerste Kamer, Annemarie Jorritsma. Zij gaf in een persoonlijk woord weer wat voor haar het belang is van stedelijk groen, met als voorbeeld het voorheen rode karakter van de gemeente Almere. Ook benadrukte ze het belang van het verschijnen van het boek. Het vastleggen en het verspreiden van kennis over groen en steden is een belangrijk doel van de Floriade.

Het boek is te koop in de winkels op de Floriade en via diverse tuinbouw organisaties.
Wilt u meer informatie over deze publicatie dan kunt u hem hier bestellen.

De beelden bij dit artikel zijn beschikbaar gesteld door :: Sjon.nl Beeldbank voor de Leefomgeving en zijn vrij van kosten te bestellen. 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Annuleren